KNOWLEDGE

IVF in Thailand

การรักษาภาวะมีบุตรยากของคู่สมรสด้วยวิธี IVF/ICSI หรือที่มักเรียกติดปากกันว่าเด็กหลอดแก้วนั้น เป็นวิธีการรักษาที่ทั่วโลกยอมรับกันมาค่อนข้างนานแล้ว หลักการคือการนำเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งชายและหญิงมาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ดังนั้นขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วคือการนำเซลล์ไข่ของผู้หญิง และเซลล์อสุจิของผู้ชายมาผสมกันในจานเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิจนมีการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อน จากนั้นเมื่อตัวอ่อนเติบโตถึงระยะที่เหมาะสมก็จะนำตัวอ่อนนั้นย้ายกลับเข้าไปในมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไป

ในปัจจุบันนอกเหนือจากวิธี IVF แล้วอีกวิธีที่เป็นที่นิยมทั่วโลกคือวิธี ICSI โดยวิธีการทำอิ๊กซี่เป็นวิธีที่คัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตัวเดียว ฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อทำให้เกิดการปฏิสนธิ ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับเด็กหลอดแก้ว แต่แตกต่างตรงวิธี ICSI จะไม่ปล่อยให้เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิปฏิสนธิกันเอง แต่จะใช้การฉีดเข้าไปโดยตรง ดังนั้นวิธีการอิ๊กซี่ (ICSI) จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีฝ่ายชายนั้นมีสเปิร์มหรืออสุจิค่อนข้างน้อย หรือบางกรณีที่ฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องเปลือกไข่หนาจนอสุจิเจาะเข้าไปไม่ได้ ซึ่งหากใช้วิธี ICSI ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพิ่มอัตราความสำเร็จมากขึ้น

1.เริ่มจากคู่สามีภรรยาเข้ามาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยถึงสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

2.เมื่อวางแผนการรักษาแล้วแพทย์จะกำหนดตารางการรักษา ตารางการฉีดยากระตุ้นไข่ โดยใช้ระยะเวลา 10-14 วัน

3.ระหว่างการฉีดยากระตุ้นไข่นั้นแพทย์จะคอยติดตามโดยการอัลตราซาวด์ และการตรวจระดับฮอร์โมน เพื่อติดตามผลการรักษาและกำหนดวันเก็บไข่ เมื่อสภาพไข่เหมาะสม แพทย์จะให้ฉีดยาเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกโดยฉีดก่อนการเก็บไข่ประมาณ 36 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการเก็บไข่โดยหลังเก็บไข่ท่านต้องนอนฟักฟื้นในห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง

4.การเก็บสเปิร์มนั้นฝ่ายชายสามารถมาเก็บวันที่ทำการเก็บไข่ หรือหากไม่สะดวกก็สามารถมาเก็บสเปิร์มไว้ก่อนแล้วทำการแช่แข็งไว้ เพื่อใช้ทำ ICSI ในวันที่ทำการเก็บไข่

5.หลังจากทำการเก็บไข่และสเปิร์มแล้วนักวิทยาศาสตร์/นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน จะนำสเปิร์มฉีดเข้าไปเพื่อทำการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ จากนั้นเมื่อปฏิสนธิกันแล้วทางห้องปฏิบัติการจะทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไปจนถึงระยะ Blastocyst

6. ประเภทของการย้ายตัวอ่อน สามารถแบ่งได้เป็นรอบสด และรอบแช่แข็ง (FET) โดยอัตราความสำเร็จของการย้ายรอบแช่แข็งจะดีมากกว่าการย้ายรอบสด สำหรับการย้ายตัวอ่อน สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ยาสลบ

7. ภายหลังจากการย้ายตัวอ่อน 10 วัน คนไข้สามารถตรวจผลการตั้งครรภ์ได้ที่สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก โดยผลการตั้งครรภ์สามารถทราบได้ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง

RELATED KNOWLEDGE

HA-ICSI

ในกระบวนการปฏิสนธิของเชื้ออสุจิ Intracytoplasmic Injection (ICSI) ตัวอสุจิเดี่ยวจะถูกฉีดเข้าไปในเซลล์เดียวเพื่อแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิและเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ

การวัดระดับฮอร์โมน ANTI

ในการประเมินภาวะมีบุตรยากของคนไข้ฝ่ายหญิง แพทย์อาจแนะนำให้คนไข้ทำการตรวจสอบความสามารถในการทำงานของรังไข่ (OVARIAN RESERVE) เพื่อประเมินแนวทางการรักษา และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

การย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็ง หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า FET นั้น เป็นที่นิยมในกลุ่มคนไข้ผู้เข้ารับการรักษา เนื่องจากให้อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบสด (FRESH)

Operated by an expert infertility treatment with more than a decade of experience.

CONTACT US

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

(+66) 2 116-5905

info@siamfertility.com

English : (+66) 632-025-075

Thai : (+66) 632-025-073

Chinese: (+66) 632-025-070

Wechat : siamfc