KNOWLEDGE

การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI)

คือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรงโดยใช้ท่อพลาสติกเล็ก ๆ สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในช่วงที่มีหรือใกล้กับเวลาที่มีไข่ตก วิธีนี้จะมีการเตรียมน้ำอสุจิ โดยคัดเอาเฉพาะตัวอสุจิที่ยังมีชีวิตและเคลื่อนที่ได้ดีแล้วนำไปฉีดในโพรงมดลูก โดยที่ตัวอสุจิไม่ต้องว่ายผ่านปากมดลูก ทำให้มีตัวอสุจิที่เคลื่อนไหวจำนวนมาก เข้าไปในโพรงมดลูก และพร้อมที่จะผสมกับไข่ ดังนั้นการทำ IUI (Intrauterine insemination) จึงมักทำกับคู่สมรสที่หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากไม่พบ ฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด หรือฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเรื่องภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) มีปัญหาเรื่องการตกไข่ เป็นต้น ยกเว้นในกรณีมีการอุดตันของปีกมดลูกทั้งสองข้างหรือเชื้ออสุจิมีคุณภาพต่ำมาก

RELATED KNOWLEDGE

EmbryoScope Plus

ในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยวิธีเด็กหลอดแก้ว (IVF,ICSI) นั้น ความท้าทายอย่างหนึ่งของขั้นตอนการรักษา คือการเลือกตัวอ่อนที่ดี ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเจริญเติบโตเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงในครรภ์ได้

การวัดระดับฮอร์โมน ANTI

ในการประเมินภาวะมีบุตรยากของคนไข้ฝ่ายหญิง แพทย์อาจแนะนำให้คนไข้ทำการตรวจสอบความสามารถในการทำงานของรังไข่ (OVARIAN RESERVE) เพื่อประเมินแนวทางการรักษา และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

การย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็ง หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า FET นั้น เป็นที่นิยมในกลุ่มคนไข้ผู้เข้ารับการรักษา เนื่องจากให้อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบสด (FRESH)

Operated by an expert infertility treatment with more than a decade of experience.

CONTACT US

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

(+66) 2 116-5905

info@siamfertility.com

English : (+66) 632-025-075

Thai : (+66) 632-025-073

Chinese: (+66) 632-025-070

Wechat : siamfc