ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะเจริญพันธุ์

คุณ กาญจนี  มณีวาศ

คุณ กาญจนี มณีวาศ

Miss. Kanjanee Maneewas

Lab Manager

Education Background :

2008 : Bachelor Degree of Sciences in Medical Technology, Mahidol University, Thailand

Experiences :

2018 – Present Embryologist and worked as Laboratory Manager, Siam Fertility Clinic
2012 – 2018 Embryologist and worked as Laboratory Manager, Safe Fertility and PGD Center
2011 - 2012 Application Specialist at Biomérieux (Thailand) Ltd.
2008 - 2011 Scientist in Microbiology laboratory of AHTSO, CP group of company

Training :

2019 : Vitrolife Workshop in Aarhus, Denmark ; Embryoscope plus training
2017 : 33rd Annual Meeting of ESHRE Geneva, Switzerland
2017 : Embryology and Biopsy Workshop 2017 Bangkok, Thailand (Jointly provided by
Illmina, Inc. and Hamilton Thorne Inc.
2016 : In-house IVM lab set up training by Prof. Weon-Yong Son, Safe Fertility Center,
Thailand
2016 : Alpha 2016 11th Biennial Conference, Copenhagen, Denmark
2015 : Cook Vista Workshop Program : Quality / Management, Oasis Hotel, Singapore
2014 : Member of Association of Thai Embryologist
2014 : Architect i1000SR User Training, Bangkok, Thailand
2013 : The Clinical embryologist certificate of the Royal Thai college of Obstetricians and
Gynaecologist
2008 : The certificate of the Medical Technology council of Thailand

Achievements :

IVF/ICSI > 1,000 Cycles/Year
PGD > 600 Cases/Year

Operated by an expert infertility treatment with more than a decade of experience.

CONTACT US

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

(+66) 2 116-5905

info@siamfertility.com

English : (+66) 632-025-075

Thai : (+66) 632-025-073

Chinese: (+66) 632-025-070

Wechat : siamfc